Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

Simon Ašič

Born
November 29 1906
Died
2424 08 19931993
Simon Ašič , slovenski rimskokatoliški duhovnik in zdravilec.

Pater Simon Ašič se je rodil 30. novembra 1906 na Dolenjskem v zaselku Trebež kot prvi od treh otrok. Ljudsko šolo je obiskoval v Brestanici, gimnazijo v samostanu v Stični, kamor je prišel s 13. leti. Gimnazijo in maturo je končal na Poljskem v cistercijanskemu samostanu Mogila pri Krakovu. Bogoslovje je študiral v cistercijanskem samostanu Marienstatt v Nemčiji in v Ljubljani. V Stični je bil 24. avgusta leta 1930 posvečen v duhovnika. Še dvakrat je odšel v Mogilo, kjer je bil magister novincev redovnih bratov, predavatelj teologije in spovednik. V Ljubljani je bil od 1936 do 1941 prefekt v samostanskem Slomškovem zavodu, nato je v samostanu v Stični opravljal različne samostanske službe. Nekaj časa je poučeval teologijo, 20 let je bil župnik stiške župnije, 30 let je bil samostanski prior, to je opatov pomočnik v predstojniški službi. Poleg materinega jezika je govoril nemško, poljsko in latinsko. Pater Simon Ašič je umrl v torek 25. avgusta 1992.

Simon Ašič

Born
November 29 1906
Died
2424 08 19931993
Simon Ašič , slovenski rimskokatoliški duhovnik in zdravilec.

Pater Simon Ašič se je rodil 30. novembra 1906 na Dolenjskem v zaselku Trebež kot prvi od treh otrok. Ljudsko šolo je obiskoval v Brestanici, gimnazijo v samostanu v Stični, kamor je prišel s 13. leti. Gimnazijo in maturo je končal na Poljskem v cistercijanskemu samostanu Mogila pri Krakovu. Bogoslovje je študiral v cistercijanskem samostanu Marienstatt v Nemčiji in v Ljubljani. V Stični je bil 24. avgusta leta 1930 posvečen v duhovnika. Še dvakrat je odšel v Mogilo, kjer je bil magister novincev redovnih bratov, predavatelj teologije in spovednik. V Ljubljani je bil od 1936 do 1941 prefekt v samostanskem Slomškovem zavodu, nato je v samostanu v Stični opravljal različne samostanske službe. Nekaj časa je poučeval teologijo, 20 let je bil župnik stiške župnije, 30 let je bil samostanski prior, to je opatov pomočnik v predstojniški službi. Poleg materinega jezika je govoril nemško, poljsko in latinsko. Pater Simon Ašič je umrl v torek 25. avgusta 1992.

Books from Simon Ašič

loader