Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

Per Ivar Hjeldsbakken Engevold

4.2/5 ( ratings)
Per Ivar Hjeldsbakken Engevold har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. Han har vært faglig ansvarlig ved Aust-Agder Museum og Arkiv, og jobbet på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Per Ivar Hjeldsbakken Engevold

4.2/5 ( ratings)
Per Ivar Hjeldsbakken Engevold har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. Han har vært faglig ansvarlig ved Aust-Agder Museum og Arkiv, og jobbet på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Books from Per Ivar Hjeldsbakken Engevold

loader