Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

آب و خاک

آب و خاک

جعفر مدرس صادقی
2.9/5 (115 ratings)
مرد دوربین به‌دست از او خواهش کرد بیاید روی ایوان تا چند تا عکس هم روی ایوان بگیرند، و بعد خواهش کرد بروند توی ساختمان… یک سالن خیلی بزرگ با سقف خیلی بلند… نیمهٔ دیگر جای تماشاچی‌ها. صحنهٔ نمایش را برای نمایشی که قرار بود به زودی اجرا شود آماده می‌کردند و تخته‌ها و صندلی‌های شکسته و خرت‌وپرت‌هایی را که توی قسمت تماشاچی‌ها بود برمی‌داشتند تا جا برای تماشاچی‌ها باز شود و هیچ‌چی توی قسمت تماشاچی‌ها باقی نمی‌ماند و تماشاچی‌ها قرار بود در حالت ایستاده نمایش را تماشا کنند...
Language
Persian
Pages
192
Format
Paperback
Publisher
مرکز
Release
October 19, 2021
ISBN 13
9789643058190

آب و خاک

جعفر مدرس صادقی
2.9/5 (115 ratings)
مرد دوربین به‌دست از او خواهش کرد بیاید روی ایوان تا چند تا عکس هم روی ایوان بگیرند، و بعد خواهش کرد بروند توی ساختمان… یک سالن خیلی بزرگ با سقف خیلی بلند… نیمهٔ دیگر جای تماشاچی‌ها. صحنهٔ نمایش را برای نمایشی که قرار بود به زودی اجرا شود آماده می‌کردند و تخته‌ها و صندلی‌های شکسته و خرت‌وپرت‌هایی را که توی قسمت تماشاچی‌ها بود برمی‌داشتند تا جا برای تماشاچی‌ها باز شود و هیچ‌چی توی قسمت تماشاچی‌ها باقی نمی‌ماند و تماشاچی‌ها قرار بود در حالت ایستاده نمایش را تماشا کنند...
Language
Persian
Pages
192
Format
Paperback
Publisher
مرکز
Release
October 19, 2021
ISBN 13
9789643058190

More books from جعفر مدرس صادقی

Rate this book!

Write a review?

loader