Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu

Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu

Heisenberg Werner -
0/5 ( ratings)
Recenzja - Sebastian Dawid
Dzieło Heisenberga wydane w roku 1969 to inspirujący zapis powstawania nauki pierwszej połowy XX wieku. Autor w bardzo sugestywny sposób opisuje atmosferę towarzyszącą tworzeniu się mechaniki kwantowej i osoby, które w miały w tym swój udział. Pokazuje podejście do działalności naukowej i kulturę pracy badawczej, w których ważną rolę odgrywała nie tylko próba matematycznego opisu przyrody, ale również filozoficzna refleksja nad przedmiotem badań i jego naturą. Sama książka opiera się w głównej mierze na dialogach toczących się między osobami, które miały olbrzymi wpływ na kształt współczesnej fizyki, połączonych z wątkami autobiograficznymi oraz przemyśleniami naukowymi, filozoficznymi i politycznymi. Jakkolwiek pewne fragmenty relacji Heisenberga są poddawane w wątpliwość , myślę, że to nie część historyczna powinna skupiać uwagę czytelnika, ale raczej obserwacja zmiany myślenia i postrzegania rzeczywistości, która towarzyszy powstawaniu nauki, tak jak opisał ją autor. Studenci fizyki powinni być przy tym szczególnie zainteresowani opisem młodości Heisenberga: tym co go interesowało, czym się zajmował, co i jak robił podczas studiów i w trakcie wczesnej pracy badawczej.
Pages
309
Format
Paperback
Release
January 01, 1968

Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu

Heisenberg Werner -
0/5 ( ratings)
Recenzja - Sebastian Dawid
Dzieło Heisenberga wydane w roku 1969 to inspirujący zapis powstawania nauki pierwszej połowy XX wieku. Autor w bardzo sugestywny sposób opisuje atmosferę towarzyszącą tworzeniu się mechaniki kwantowej i osoby, które w miały w tym swój udział. Pokazuje podejście do działalności naukowej i kulturę pracy badawczej, w których ważną rolę odgrywała nie tylko próba matematycznego opisu przyrody, ale również filozoficzna refleksja nad przedmiotem badań i jego naturą. Sama książka opiera się w głównej mierze na dialogach toczących się między osobami, które miały olbrzymi wpływ na kształt współczesnej fizyki, połączonych z wątkami autobiograficznymi oraz przemyśleniami naukowymi, filozoficznymi i politycznymi. Jakkolwiek pewne fragmenty relacji Heisenberga są poddawane w wątpliwość , myślę, że to nie część historyczna powinna skupiać uwagę czytelnika, ale raczej obserwacja zmiany myślenia i postrzegania rzeczywistości, która towarzyszy powstawaniu nauki, tak jak opisał ją autor. Studenci fizyki powinni być przy tym szczególnie zainteresowani opisem młodości Heisenberga: tym co go interesowało, czym się zajmował, co i jak robił podczas studiów i w trakcie wczesnej pracy badawczej.
Pages
309
Format
Paperback
Release
January 01, 1968

More books from Heisenberg Werner -

Rate this book!

Write a review?

loader