Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století

Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století

Denis Ciporanov
0/5 ( ratings)
"Antológia textov angloamerickej estetiky 20. storočia poskytuje čitateľovi stručný – ani veľký, ani malý – prehľad dejín estetiky v danom filozofickom priestore. Nie veľký natoľko, že by sa nedal doplniť. Zostavovatelia nesiahli napr. po menách či diskutabilných textoch autorov ako Scruton, Strawson, Sibley, Walton, Margolis a mnohých iných. Na rozdiel od iných antológií koncipovali svoje dielo ako dejiny hľadania odpovede na otázku definície umenia. Tento autorský zámer sa im podarilo dostatočne naplniť. Napriek tomu, že k takémuto zoznamu možno neustále pridávať ďalšie mená, rozsah predkladaných textov a celého projektu nie je vonkoncom malý.

Zostavovatelia siahli po menách, ktoré sa opakujú v rôznych antológiách a pridali aj niečo navyše, čím obohatili nielen diskurz samotný, ale i jeho hranice. Práve tento zámer hodno oceniť ako skutočne inovatívny prístup, ktorý borí mýty o radikálnej odlišnosti analytickej a kontinentálnej estetiky."

- Lukáš Jeník, celá recenzia: http://tftu.sk/studiaaloisiana/wp-con...
Language
Czech
Pages
440
Format
Hardcover
Release
January 01, 2011
ISBN 13
9788087378465

Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století

Denis Ciporanov
0/5 ( ratings)
"Antológia textov angloamerickej estetiky 20. storočia poskytuje čitateľovi stručný – ani veľký, ani malý – prehľad dejín estetiky v danom filozofickom priestore. Nie veľký natoľko, že by sa nedal doplniť. Zostavovatelia nesiahli napr. po menách či diskutabilných textoch autorov ako Scruton, Strawson, Sibley, Walton, Margolis a mnohých iných. Na rozdiel od iných antológií koncipovali svoje dielo ako dejiny hľadania odpovede na otázku definície umenia. Tento autorský zámer sa im podarilo dostatočne naplniť. Napriek tomu, že k takémuto zoznamu možno neustále pridávať ďalšie mená, rozsah predkladaných textov a celého projektu nie je vonkoncom malý.

Zostavovatelia siahli po menách, ktoré sa opakujú v rôznych antológiách a pridali aj niečo navyše, čím obohatili nielen diskurz samotný, ale i jeho hranice. Práve tento zámer hodno oceniť ako skutočne inovatívny prístup, ktorý borí mýty o radikálnej odlišnosti analytickej a kontinentálnej estetiky."

- Lukáš Jeník, celá recenzia: http://tftu.sk/studiaaloisiana/wp-con...
Language
Czech
Pages
440
Format
Hardcover
Release
January 01, 2011
ISBN 13
9788087378465

More books from Denis Ciporanov

Rate this book!

Write a review?

loader