Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

Hà Nội cũ

Hà Nội cũ

Doãn Kế Thiện
0/5 ( ratings)
Giời cao, bể rộng, đât dày

Núi Nùng sông Nhị, đất này làm ghi.

Thương ôi trong buổi lưu ly

Tấm riêng ai chẳng thương vì người trung."

Hai câu thơ trên được trích trong bài "Cây cổ thụ với ông Hoàng Diệu", một bài viết cảm động mà tác giả Sở Bảo Doãn Kế Thiện dành cho vị Tổng đốc đã tuẫn tiết để chứng tỏ tấm lòng son với đất nước. Với hơn hai mươi bài viết đầy những chi tiết cụ thể và thú vị về các chuyện xưa tích cũ của Hà Nội như vậy, Hà Nội cũ được coi là tác phẩm nổi tiếng nhất của Doãn Kế Thiện tư trước năm 1945. Một tác phẩm đầy dấu tích thời gian, không thể thiếu đối với những người yêu mến Hà Nội và muốn tìm hiểu lịch sử của thành ph
Language
Vietnamese
Pages
128
Format
Paperback
Release
January 01, 1943

Hà Nội cũ

Doãn Kế Thiện
0/5 ( ratings)
Giời cao, bể rộng, đât dày

Núi Nùng sông Nhị, đất này làm ghi.

Thương ôi trong buổi lưu ly

Tấm riêng ai chẳng thương vì người trung."

Hai câu thơ trên được trích trong bài "Cây cổ thụ với ông Hoàng Diệu", một bài viết cảm động mà tác giả Sở Bảo Doãn Kế Thiện dành cho vị Tổng đốc đã tuẫn tiết để chứng tỏ tấm lòng son với đất nước. Với hơn hai mươi bài viết đầy những chi tiết cụ thể và thú vị về các chuyện xưa tích cũ của Hà Nội như vậy, Hà Nội cũ được coi là tác phẩm nổi tiếng nhất của Doãn Kế Thiện tư trước năm 1945. Một tác phẩm đầy dấu tích thời gian, không thể thiếu đối với những người yêu mến Hà Nội và muốn tìm hiểu lịch sử của thành ph
Language
Vietnamese
Pages
128
Format
Paperback
Release
January 01, 1943

More books from Doãn Kế Thiện

Rate this book!

Write a review?

loader