Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

Мага Віра

Мага Віра

Лев Силенко
0/5 ( ratings)
«Мага Віра» — фундаментальна праця українського філософа Лева Силенка — лідера руху за утвердження серед українців Рідної Української Національної Віри. Книга видана українською мовою у Нью-Йорку 1979 року на 1427-ми сторінках. Написанню великої праці передували численні багаторічні поїздки Силенка тими країнами й краями, де мешкали «стародавні українські племена» оріїв, пелазгів, укрів .«Мага Віра» — праця енциклопедична, багатопланова й широкомасштабна за змістом, проста й доступна за формою.Язичницьку українську національну віру автор подає в контексті історії України з найдавніших часів до наших днів. На широкому історіографічному, архівному та археологічному матеріалі розповідається про утворення і розвиток на степових обширах від Прикарпаття до Дніпра країни Орачів — Стародавньої Оріани, що є першоназвою України .Автор доводить, що саме Україна-Оріана є колискою людської цивілізації . Численними фактами Силенко стверджує відому наукову концепцію про те, що Оріана-Україна є Праматір'ю всіх індоєвропейських народів, а давня українська мова — є основою, першоджерелом всіх індоєвропейських мов.
Language
Ukrainian
Pages
863
Release
January 01, 2010

Мага Віра

Лев Силенко
0/5 ( ratings)
«Мага Віра» — фундаментальна праця українського філософа Лева Силенка — лідера руху за утвердження серед українців Рідної Української Національної Віри. Книга видана українською мовою у Нью-Йорку 1979 року на 1427-ми сторінках. Написанню великої праці передували численні багаторічні поїздки Силенка тими країнами й краями, де мешкали «стародавні українські племена» оріїв, пелазгів, укрів .«Мага Віра» — праця енциклопедична, багатопланова й широкомасштабна за змістом, проста й доступна за формою.Язичницьку українську національну віру автор подає в контексті історії України з найдавніших часів до наших днів. На широкому історіографічному, архівному та археологічному матеріалі розповідається про утворення і розвиток на степових обширах від Прикарпаття до Дніпра країни Орачів — Стародавньої Оріани, що є першоназвою України .Автор доводить, що саме Україна-Оріана є колискою людської цивілізації . Численними фактами Силенко стверджує відому наукову концепцію про те, що Оріана-Україна є Праматір'ю всіх індоєвропейських народів, а давня українська мова — є основою, першоджерелом всіх індоєвропейських мов.
Language
Ukrainian
Pages
863
Release
January 01, 2010

More books from Лев Силенко

Rate this book!

Write a review?

loader