Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

Sahih Al-Bukhari Swahili 3

Sahih Al-Bukhari Swahili 3

محمد بن إسماعيل البخاري Abdullah Muhsin Al-Barwani
5/5 (1 ratings)
This is Volume 3 of Sahih Al-Bukhari in Swahili, translated by Sheikh Abdullah Muhsin Al-Barwani. It contains a collection of the Traditions of Prophet Muhammad . Its is considered by most Sunni Muslims as second only to the Holy Qur'an.
Sheikh Abdullah, the translator was born and raised in Zanzibar. He studied Islam under his father the great scholer Sheikh Muhsin bin Ali Al-Barwani and Sheikh Abdulla Saleh Al-Farsi and other prominent scholers of Zanzibar. Abdullah Muhsin is the younger brother of Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani who translated Al-Muntakhab interpretation of the Holy Qu'ran into Swahili.
Sheikh Abdullah Muhsin ni mzaliwa wa Zanzibar. Kasoma dini kwa baba yake Sheikh Muhsin bin Ali Al-Barwani na mashekhe wengine Zanzibar. Kwa muda wa miaka saba yumo kuifanza tarjuma hii ya Sahih Al0Bukhari, na anaendelea na kazi hii.
HAdith za Mtume SAW ni muongozo wa Waislamu wote. Na Sahih Al-Bukhari ni kitabu wanachotegemea Waislamu kila pahala na kila wakati kujifunza maneno na muongozo wa Mtume Muhammad SAW.
Language
English
Pages
909
Format
Kindle Edition
This is Volume 3 of Sahih Al-Bukhari in Swahili, translated by Sheikh Abdullah Muhsin Al-Barwani. It contains a collection of the Traditions of Prophet Muhammad . Its is considered by most Sunni Muslims as second only to the Holy Qur'an.
Sheikh Abdullah, the translator was born and raised in Zanzibar. He studied Islam under his father the great scholer Sheikh Muhsin bin Ali Al-Barwani and Sheikh Abdulla Saleh Al-Farsi and other prominent scholers of Zanzibar. Abdullah Muhsin is the younger brother of Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani who translated Al-Muntakhab interpretation of the Holy Qu'ran into Swahili.
Sheikh Abdullah Muhsin ni mzaliwa wa Zanzibar. Kasoma dini kwa baba yake Sheikh Muhsin bin Ali Al-Barwani na mashekhe wengine Zanzibar. Kwa muda wa miaka saba yumo kuifanza tarjuma hii ya Sahih Al0Bukhari, na anaendelea na kazi hii.
HAdith za Mtume SAW ni muongozo wa Waislamu wote. Na Sahih Al-Bukhari ni kitabu wanachotegemea Waislamu kila pahala na kila wakati kujifunza maneno na muongozo wa Mtume Muhammad SAW.
Language
English
Pages
909
Format
Kindle Edition

More books from محمد بن إسماعيل البخاري

Rate this book!

Write a review?

loader